Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.
NUSSBAUMER NV.:
Jarenlange ervaring in de sector.
Met meer dan 85 jaar is Nussbaumer “DE SPECIALIST” in het aanleveren van oplossingen voor de energie sector. Professioneel gereedschap voor elke installateur garanderen u 100% werkzekerheid met evenveel werkplezier. Onze bedrijfscultuur berust op principes die elke ondernemer, klein of groot, met veel armslag zal toejuichen.

Elke dag brengen onze mensen deze filosofie in de praktijk door het aanbieden van de middelen die nodig zijn om uit te blinken op hun terrein. Het resultaat is dat al onze producten en diensten de kracht hebben om het bedrijfsleven bij te staan waar nodig.

Nussbaumer wendt talent en technologie aan voor het creëren van superieure diensten die een bijdrage leveren aan specifieke oplossingen voor onze markten, OEM, MRO, netbeheer, industriële elektrotechniek.

Een beperkt deel van ons gamma m.b.t. installatiemateriaal is ook ter beschikking via groothandelskanalen.

KWALITEITSBELEID BIJ NUSSBAUMER:
Certificaat van goedkeuring.
ISO CERTIFICERING 
"Certificaat van Goedkeuring" uitgereikt aan NBR NUSSBAUMER & CO NV. Bureau Veritas Certification verklaart dat het managementsysteem van bovengenoemde organisatie beoordeeld en in overeenstemming bevonden werd met de eisen van de norm zoals hieronder vermeld.

NORM ISO 9001:2015 - Toepassingsgebied: Invoer, verkoop, distributie en naverkoopdienst van elektrisch en elektrotechnisch materiaal voor professioneel en industrieel gebruik.

KWALITEITSBELEID BIJ NUSSBAUMER & CIE NV 
Het kwaliteitsbeleid maakt een integrerend onderdeel uit van het algemeen bedrijfsbeleid, teneinde continu de uitvoering van de processen  te verbeteren. In deze geest wil ons bedrijf het ISO 9001 certificaat behouden om dit kwaliteitsstreven te borgen als een competitief instrument voor het bedrijf.

Dit kwaliteitssysteem wordt opgezet en ingevoerd om diverse redenen:
(1) een continue verbetering van onze klantenservice en -tevredenheid;
(2) een vlottere interne organisatie en communicatie en een verhoogde personeelstevredenheid;
(3) een goede verstandhouding en samenwerking met onze partners;
(4) het voldoen aan de wet- en regelgeving en aan de eisen van de belanghebbenden.
(5) het realiseren van de financiële objectieven teneinde de groei van het bedrijf te waarborgen en
de tewerkstelling te verzekeren.

Hiervoor zullen dan ook de nodige middelen en voorzieningen worden beschikbaar gesteld. Wij volgen op bedrijfsvlak een kwaliteitsfilosofie met S.N.E.P.- parameters d.w.z. Stiptheid, Nauwkeurigheid, Efficiëntie en Productiviteit m.b.t. de kwaliteit van de gepresteerde diensten maar ook m.b.t. de kwaliteit van onze communicatie en het gedrag van onze personeelsleden.

Jaarlijks zullen de concrete kwaliteitsdoelstellingen worden herzien door de bedrijfsleider en medegedeeld aan het personeel. Bij Nussbaumer & Cie NV is kwaliteit geen ijdel woord doch een permanent aandachtspunt voor de verbetering van de service aan onze klanten en de tevredenheid van onze werknemers, vennoten en andere betrokkenen.

Het universeel ISO 9001 - kwaliteitscertificaat zal hiertoe een grote bijdrage leveren, in het kader van de integrale kwaliteitszorg.

Aldo Van der Auwera
General Manager

23/11/2021


MILIEUBELEID BIJ NUSSBAUMER:
Milieubeleid bij Nussbaumer & Cie NV
Als maatschappelijk geëngageerde onderneming streeft Nussbaumer ernaar duurzaamheid en milieuzorg te implementeren in de bedrijfsvoering.  Wij zijn dan ook bijzonder trots op het behalen van de ISO14001-certificering (ISO 14001_2022-2025_NL.pdf)

De bescherming van het milieu en preventie van milieuvervuiling door het verminderen van de ecologische voetafdruk van onze activiteiten ligt aan de basis van ons milieubeleid.

Concreet betekent dit dat Nussbaumer:
  • doelstellingen vooropstelt voor een verminderde CO2 uitstoot door rationeel energiegebruik, een verbeterd afvalbeheer en het terugdringen van de consumptie van niet-duurzame verbruiksgoederen.
  • relevante wetgeving en andere eigen engagementen naleeft.
  • bij de keuze van producten die worden opgenomen in het gamma rekening houdt met de milieu-impact.
  • de vooruitgang opvolgt op basis van  feiten en cijfers.
  • Een verbintenis aangaat tot bescherming van het milieu, waaronder preventie van milieuvervuiling.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ook onze partners en leveranciers zich inspannen om de negatieve impact van hun organisatie op het milieu terug te dringen door kritisch te kijken naar hun bedrijfsprocessen en de effecten ervan op het milieu.

Door sensibilisatie en communicatie willen we een grote betrokkenheid bij alle stakeholders creëren en van duurzaamheid en milieuzorg een realiteit maken.

Op basis van een analyse van de impact van onze activiteiten en producten op het milieu werden de acties om onze operationele ecologische voetafdruk te verkleinen bepaald.  De acties werden opgenomen in een milieuzorgprogramma gebaseerd op het principe van continue verbetering. De jaarlijkse monitoring van de reële impact van onze acties maakt integraal deel uit van ons milieubeleid.

Aldo Van der Auwera
General manager

21/01/2022

Laden
Laden