Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.
NUSSBAUMER NV.:
Jarenlange ervaring in de sector.
Opgericht in 1934, is Nussbaumer jouw specialist in het aanleveren van oplossingen voor de energiesector. Of het nu om laag-, midden- of hoogspanning gaat, onze hoofdactiviteit bestaat erin om het juiste professioneel gereedschap en verbruiksmateriaal bij de elektro-installateur te brengen.

Wij onderscheiden ons er graag in om naast de bestverkochte en meest bekende producten, eveneens nicheproducten te kunnen aanbieden die niet door de Retailkanalen worden aangeboden.

Bovendien brengen onze collega’s elke dag opnieuw onze filosofie in de praktijk door het aanbieden van die oplossingen die nodig zijn om jouw projecten te doen slagen. Het resultaat is dat onze producten en diensten altijd in het teken staan om onze klanten te ondersteunen waar nodig.

Ons installateurscliënteel apprecieert eveneens onze onderhouds- en hersteldienst. Doordat onze gecertifieerde techniekers op regelmatige basis bijscholing volgen bij de fabrikanten, hebben wij het voorrecht en het vertrouwen om in naam van de gekende merken aan hun toestellen te mogen werken.

Tenslotte wendt Nussbaumer talent en technologie aan voor het creëren van superieure diensten die een blijvende bijdrage leveren aan specifieke elektro-oplossingen voor diverse markten, waaronder misschien ook die van jou.

Nussbaumer is altijd blij deel te kunnen uitmaken van jouw succesvolle projecten!
KWALITEITSBELEID BIJ NUSSBAUMER:
Certificaat van goedkeuring.
ISO CERTIFICERING 
"Certificaat van Goedkeuring" uitgereikt aan NBR NUSSBAUMER & CO NV. Bureau Veritas Certification verklaart dat het managementsysteem van bovengenoemde organisatie beoordeeld en in overeenstemming bevonden werd met de eisen van de norm zoals hieronder vermeld.

NORM ISO 9001:2015 - Toepassingsgebied: Invoer, verkoop, distributie en naverkoopdienst van elektrisch en elektrotechnisch materiaal voor professioneel en industrieel gebruik.

KWALITEITSBELEID BIJ NUSSBAUMER & CIE NV 
Het kwaliteitsbeleid maakt een integrerend onderdeel uit van het algemeen bedrijfsbeleid, teneinde continu de uitvoering van de processen  te verbeteren. In deze geest wil ons bedrijf het ISO 9001 certificaat behouden om dit kwaliteitsstreven te borgen als een competitief instrument voor het bedrijf.

Dit kwaliteitssysteem wordt opgezet en ingevoerd om diverse redenen:
(1) een continue verbetering van onze klantenservice en -tevredenheid;
(2) een vlottere interne organisatie en communicatie en een verhoogde personeelstevredenheid;
(3) een goede verstandhouding en samenwerking met onze partners;
(4) het voldoen aan de wet- en regelgeving en aan de eisen van de belanghebbenden.
(5) het realiseren van de financiële objectieven teneinde de groei van het bedrijf te waarborgen en
de tewerkstelling te verzekeren.

Hiervoor zullen dan ook de nodige middelen en voorzieningen worden beschikbaar gesteld. Wij volgen op bedrijfsvlak een kwaliteitsfilosofie met S.N.E.P.- parameters d.w.z. Stiptheid, Nauwkeurigheid, Efficiëntie en Productiviteit m.b.t. de kwaliteit van de gepresteerde diensten maar ook m.b.t. de kwaliteit van onze communicatie en het gedrag van onze personeelsleden.

Jaarlijks zullen de concrete kwaliteitsdoelstellingen worden herzien door de bedrijfsleider en medegedeeld aan het personeel. Bij Nussbaumer & Cie NV is kwaliteit geen ijdel woord doch een permanent aandachtspunt voor de verbetering van de service aan onze klanten en de tevredenheid van onze werknemers, vennoten en andere betrokkenen.

Het universeel ISO 9001 - kwaliteitscertificaat zal hiertoe een grote bijdrage leveren, in het kader van de integrale kwaliteitszorg.


Jean-Jacques EGLI
CEO

05/03/2024


MILIEUBELEID BIJ NUSSBAUMER:
Milieubeleid bij Nussbaumer & Cie NV
Als maatschappelijk geëngageerde onderneming streeft Nussbaumer ernaar duurzaamheid en milieuzorg te implementeren in de bedrijfsvoering.  Wij zijn dan ook bijzonder trots op het behalen van de ISO14001-certificering (ISO 14001_2022-2025_NL.pdf)

De bescherming van het milieu en preventie van milieuvervuiling door het verminderen van de ecologische voetafdruk van onze activiteiten ligt aan de basis van ons milieubeleid.

Concreet betekent dit dat Nussbaumer:
  • doelstellingen vooropstelt voor een verminderde CO2 uitstoot door rationeel energiegebruik, een verbeterd afvalbeheer en het terugdringen van de consumptie van niet-duurzame verbruiksgoederen.
  • relevante wetgeving en andere eigen engagementen en milieu-eisen van andere belanghebbende partijen naleeft.
  • bij de keuze van producten die worden opgenomen in het gamma rekening houdt met de milieu-impact.
  • de vooruitgang opvolgt op basis van  feiten en cijfers.
  • Een verbintenis aangaat tot bescherming van het milieu, waaronder preventie van milieuvervuiling.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ook onze partners en leveranciers zich inspannen om de negatieve impact van hun organisatie op het milieu terug te dringen door kritisch te kijken naar hun bedrijfsprocessen en de effecten ervan op het milieu.

Door sensibilisatie en communicatie willen we een grote betrokkenheid bij alle stakeholders creëren en van duurzaamheid en milieuzorg een realiteit maken.

Op basis van een analyse van de impact van onze activiteiten en producten op het milieu werden de acties om onze operationele ecologische voetafdruk te verkleinen bepaald.  De acties werden opgenomen in een milieuzorgprogramma gebaseerd op het principe van continue verbetering. De jaarlijkse monitoring van de reële impact van onze acties maakt integraal deel uit van ons milieubeleid.

Jean-Jacques EGLI
CEO


05/03/2024

Laden
Laden