Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

Milieubeleid bij Nussbaumer

donderdag 25 november 2021
MILIEU EN OMGEVING - Milieubeleid bij Nussbaumer 

Milieubeleid bij Nussbaumer & Cie NV
Als maatschappelijk geëngageerde onderneming streeft Nussbaumer ernaar duurzaamheid en milieuzorg te implementeren in de bedrijfsvoering.

De bescherming van het milieu door het verminderen van de ecologische voetafdruk van onze activiteiten ligt aan de basis van ons milieubeleid.

Concreet betekent dit dat Nussbaumer:
-doelstellingen vooropstelt voor een verminderde CO2 uitstoot door rationeel energiegebruik, een verbeterd afvalbeheer en het terugdringen van de consumptie van niet-duurzame verbruiksgoederen.
-relevante wetgeving en andere eigen engagementen naleeft.
-bij de keuze van producten die worden opgenomen in het gamma rekening houdt met de milieu-impact.
-de vooruitgang opvolgt op basis van  feiten en cijfers.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ook onze partners en leveranciers zich inspannen om de negatieve impact van hun organisatie op het milieu terug te dringen door kritisch te kijken naar hun bedrijfsprocessen en de effecten ervan op het milieu.

Door sensibilisatie en communicatie willen we een grote betrokkenheid bij alle stakeholders creëren en van duurzaamheid en milieuzorg een realiteit maken.

Op basis van een analyse van de impact van onze activiteiten en producten op het milieu werden de acties om onze operationele ecologische voetafdruk te verkleinen bepaald.  De acties werden opgenomen in een milieuzorgprogramma gebaseerd op het principe van continue verbetering. De jaarlijkse monitoring van de reële impact van onze acties maakt integraal deel uit van ons milieubeleid.

Aldo Van der Auwera
General manager


Laden
Laden